Το ξύλο (ή το ραβδί) έχει δύο άκρες.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΕΙΛΗ

Το ξύλο (ή το ραβδί) έχει δύο άκρες.

σημαίνει πως :
όποιος απειλεί με κάποιο όπλο, πρέπει να ξέρει πως γίνεται να στραφεί το όπλο κι εναντίον του.
ομοίως:
Το ραβδί έχει δύο άκρες και καθένας να προσέχει.