Ποτέ μου δεν σε άκουσα μα τώρα θα σ' ακούσω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΜΕΤΑΝΙΩΜΑ

Ποτέ μου δεν σε άκουσα μα τώρα θα σ' ακούσω.

λέγεται:
Για κείνους που μετάνιωσαν επειδή δεν άκουσαν μια συμβουλή.