Ο στραβός και ο ακάτεχος ένα πράμα είναι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΜΑΘΕΙΑ

Ο στραβός και ο ακάτεχος ένα πράμα είναι.

σημαίνει πως :
Ο αμαθής δεν διαφέρει απο τον τυφλό.
αρχαιοελληνικά:
Ο γραμμάτων άπειρος, ου βλέπει βλέπων.