Οι ακαμάτρες κι οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Οι ακαμάτρες κι οι τρελές έχουν τις τύχες τις καλές.

δηλώνεται πως:
Η τύχη βοηθάει άτομα που δεν το αξίζουν. Ή ότι άτομα τρελά και ανεύθυνα ζουν ευτυχισμένα.