Αν πεινάει ο ακαμάτης ψυχοπόνεση δεν έχει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Αν πεινάει ο ακαμάτης ψυχοπόνεση δεν έχει.

σημαίνει πως :
Ο τεμπέλης, όποιος δεν θέλει να δουλέυει, είναι άξιος της μοίρας του και δεν χρειάζεται να τον λυπάται κανείς.