Το στάρι έχει και ήρα(παράσιτο)

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Το στάρι έχει και ήρα(παράσιτο)

σημαίνει πως :
δεν υπάρχει απόλητο αγαθό, χωρίς αρνητικά μέρη, δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κανένα ελάττωμα.