Περισσότερα τ' άδικα παρά τα δίκια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΙΚΑΙΟ

Περισσότερα τ' άδικα παρά τα δίκια.

δηλώνεται πως:
Στον κόσμο περισσότερες είναι οι αδικίες που γίνονται παρά τις καλές πράξεις δικαιοσύνης.