Από τον άδη φως;

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΚΙΑ

Από τον άδη φως;

σημαίνει:
Μην περιμένεις απο κακό άνθρωπο καλή πράξη.