Αδειανό βαρέλι φίλο δεν πιάνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Αδειανό βαρέλι φίλο δεν πιάνει.

δηλώνει πως:
Η φιλία στηρίζεται με δώρα και κεράσματα.
ομοίως
Αδειανό σακκί και αδειανή σακκούλα φίλο δεν πιάνουν.