Πουλήσαμε τον τραγουδιστή κι αγοράσαμε τον κλαψιάρη.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ

Πουλήσαμε τον τραγουδιστή κι αγοράσαμε τον κλαψιάρη.

λέγεται:
Για επιζήμια ανταλλαγή, όταν βγαίνουμε χαμόενοι απο μια δοσοληψία.