Άγνεστα κι ανύφαντα, στην τέμπλα κρεμσμένα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΕΜΠΕΛΙΑ

Άγνεστα κι ανύφαντα, στην τέμπλα κρεμσμένα.

λέγεται:
Για νοικοκυρά που παριστάνει την εργατική κι έχει απλώσει τα υφάσματα να στεγνώσουν, ωστοσο δνε τα έχει υφάνει ούτε γνέψει, πράγμα που δείχνει την τεμπελιά της.