Κρίμα τα καλά χωράφια που έχουν ψύλληθρα κι αγκάθια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Κρίμα τα καλά χωράφια που έχουν ψύλληθρα κι αγκάθια.

σημαίνει πως :
Όπως και τα καλύτερα χωράφια έχουν θάμνους κι αγκάθια έτσι κι οι καλύτεροι άνθρωποι έχουν κι αυτοί κάποια ελαττώματα.