Από αγκάθι βγαίνει ρόδο κι από ρόδο βγαίνει αγκάθι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Από αγκάθι βγαίνει ρόδο κι από ρόδο βγαίνει αγκάθι.

σημαίνει πως :
Από κακούς γονείς μπορεί να βγούν καλά παιδιά και το αντίθετο.