Αργοκίνητο καράβι κάθε χρόνο και ταξίδι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΝΩΘΡΟΤΗΤΑ

Αργοκίνητο καράβι κάθε χρόνο και ταξίδι.

λέγεται για :
Νωθρούς και δυσκίνητους ανθρώπους.