Όλου του βλάχου το τυρί τυρόπιτα να γίνει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Όλου του βλάχου το τυρί τυρόπιτα να γίνει.

σημαίνει:
Για αυτούς που δεν λογαριάζουν τα έξοδα, όταν πληρώνουν οι άλλοι.