Μήτε άνθρωπος χωρίς ψεγάδι μήτε δέντρο χωρίς ξεράδι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Μήτε άνθρωπος χωρίς ψεγάδι μήτε δέντρο χωρίς ξεράδι.

σημαίνει πως :
Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς κανένα ελάττωμα.