Ο άνθρωπος είναι καθρέπτης του ανθρώπου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο άνθρωπος είναι καθρέπτης του ανθρώπου.

σημαίνει πως :
Οι άνθρωποι είναι ίδιοι, δεν διαφέρουν μεταξύ τους.
ομοίως:
Ο ένας άνθρωπος αξίζει όσο και ο άλλος.