Ο άνθρωπος, λέει, γίνεται δυο φορές μωρό. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο άνθρωπος, λέει, γίνεται δυο φορές μωρό. 

εννοεί πως:
Όταν γερνάει ο άνθρωπος ξεμωραίνεται και ξαναγίνεται μωρό.