Τα γινόμενα δεν απογίνονται.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΡΑΞΗ

Τα γινόμενα δεν απογίνονται.

σημαίνει:
Κάτι που έχει γίνει, δεν μπορούμε να το θεωρούμε ως μή γινόμενο.
ομοίως
Ό,τι έγινε έγινε. Ο γέγονε γέγονε.