Πάντα ο γέρος στο κατάρτι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΓΗΡΑΤΕΙΑ

Πάντα ο γέρος στο κατάρτι.

δηλώνει πως:
Οι γηραιότεροι πρέπει να έχουν περίβλεπη θέση.