Πάντα ο γέρος στο κατάρτι. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΓΗΡΑΤΕΙΑ

Πάντα ο γέρος στο κατάρτι.

δηλώνει πως:
Οι γηραιότεροι πρέπει να έχουν περίβλεπη θέση.