Πάντα δείχνε πόσος είσαι, όχι όμως παραπάνω.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πάντα δείχνε πόσος είσαι, όχι όμως παραπάνω.

σημαίνει πως :
Δεν πρέπει να παριστάνουμε κάτι που δεν είμαστε.