Παλιός σκύλος καλός φύλακας.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Παλιός σκύλος καλός φύλακας.

σημαίνει πως :
Ο έμπειρος είναι και πιο ικανός για μια δουλειά.