Παλιός σκύλος καλός φύλακας. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Παλιός σκύλος καλός φύλακας.

σημαίνει πως :
Ο έμπειρος είναι και πιο ικανός για μια δουλειά.