Παλιά παντέρα τιμή του καπετάνιου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΗΜΗ

Παλιά παντέρα τιμή του καπετάνιου.

λέγεται:
Για κάποιον που έχει καλή φήμη και είναι δοκιμασμένος από χρόνια.