Μπήκαν οι μέρες στο σακί.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΧΡΟΝΟΣ

Μπήκαν οι μέρες στο σακί.

λέγεται:
Για αυτούς που ανυπομονούν. Μετράνε τις μέρες μία μία μέχρι να γίνει αυτό που περιμένουν.