Καλός φίλος ο γάτος, αν δεν είχε νύχια.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΙΛΙΑ

Καλός φίλος ο γάτος, αν δεν είχε νύχια.

λέγεται :
Για φίλο μας που όμως μπορεί να γίνει ενοχλητικός, αν όχι κι επικίνδυνος.