Δεν κόβει η μαχαίρα του πλέον.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΥΝΑΜΗ

Δεν κόβει η μαχαίρα του πλέον.

λέγεται :
Για άνθρωπο που έχασε την θέση εξουσίας που κατείχε, που έχασε την ισχύ του.