Κάλλιο να κλάψει το παιδί παρά να κλάψει η μάνα. σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΘΑΝΑΤΟΣ

Κάλλιο να κλάψει το παιδί παρά να κλάψει η μάνα.

δηλώνει πως:
Η φυσιολογική σειρά είναι να πεθαίνει η μάνα και να κλαίει το παιδί και όχι το αντίθετο.