Ανύπαντρος προξενητής για λόγου του γυρεύει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Ανύπαντρος προξενητής για λόγου του γυρεύει.

λέγεται :
Για αυτούς που ενεργούν για δικό τους συμφέρον αλλά προσποιούνται πως το κάνουν για άλλους ή για το γενικό καλό.