Ένα ολόκληρο σακί σιτάρι συγκεντρώθηκε απο μικρούς σπόρους.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Ένα ολόκληρο σακί σιτάρι συγκεντρώθηκε απο μικρούς σπόρους.

όμοια με:
Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι