Ένα μήλο στη μήλια κι εκείνο μαραμένο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ

Ένα μήλο στη μήλια κι εκείνο μαραμένο.

λέγεται :
Για περιπτώσεις αποτυχίας.