Ένα μεροκάματο βοτανιστή δίνει ένα φόρτωμα καρπό.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ένα μεροκάματο βοτανιστή δίνει ένα φόρτωμα καρπό.

δηλώνει:
Την ανάγκη να καθαρίζονται τα άγρια χόρτα από τα σπαρτά (από ένα βοτανιστή) για να υπάρξει καλή σοδειά.