Αν μ αγαπά η μάνα μου, της μοίρας είναι κι εκείνο.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΥΧΗ

Αν μ αγαπά η μάνα μου, της μοίρας είναι κι εκείνο.

λέγεται για :
Κάποιον που έχει την εύνοια της μοίρας.