Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΩΛΕΙΑ

Ανεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα

σημαίνει :
Ό,τι άδικα αποκτάται, εύκολα χάνεται
ομοίως
Αδικομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα.
Από τα καλώς συναγμένα παίρνει ο διάβολος τα μισά, από τα κακώς παίρνει και τον νοικοκύρη.