Δε θα σου πέσουν τα πέταλα να βοηθήσεις ( ή εργαστείς) 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Δε θα σου πέσουν τα πέταλα να βοηθήσεις ( ή εργαστείς) 

σημαίνει :
Δεν είναι δύσκολο, δεν θα πάθεις κάτι αν βοηθήσεις.