Δε θα με κάμ' η μάνα μου κι άλλη φορά. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΖΩΗ

Δε θα με κάμ' η μάνα μου κι άλλη φορά. 

δηλώνει:
Την μοναδικότητα της ζωής του καθενός.