Φτωχός άγιος δοξολογία δεν έχει.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Φτωχός άγιος δοξολογία δεν έχει.

σημαίνει πως:
O φτωχός άνθρωπος ούτε εκτιμάται αλλά ούτε και λαμβάνεται υπ' όψιν ακόμη κι όταν έχει αξία.