Φρού Φρού και τ' αμπέλια ξέφραγα. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Φρού Φρού και τ' αμπέλια ξέφραγα. 

σημαίνει πως :
Γίνεται κάτι με επιπολαιότητα και τελικά δεν γίνεται σωστά.