Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΥΠΟΣΧΕΣΗ

Φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. 

λέγεται:
Για περιπτώσεις που μας υπόσχονται πολλά τα οποία είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν.