Ύστερ' από τόσα εμάθαμε καμπόσα  σημαίνει

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ύστερ' από τόσα εμάθαμε καμπόσα 

λέγεται:
Όταν κάποιος περνά περιπέτειες από τις οποίες αποκτά εμπειρίες.