Γέρος και ξένος πολλά καυχιέται. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΑΥΧΗΣΙΑ

Γέρος και ξένος πολλά καυχιέται. 

επειδή:
Ο γέρος μιλάει για πολύ παλιά που οι άλλοι δεν έχουν ζήσει ενώ ο ξένος μιλάει επίσης για άγνωστα πράγματα καθώς δεν τον γνωρίζουν.