Αγάπαγε τον φίλο σου με τα ελαττώματά του.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΓΑΠΗ

Αγάπαγε τον φίλο σου με τα ελαττώματά του.

δηλαδή:
Επειδή κανείς δεν είναι τέλειος, πρέπει να προσέχουμε πολύ όταν κρίνουμε τους άλλους και κυρίως τους φίλους μας. Όλοι έχουμε ελαττώματα και γι’ αυτό οφείλουμε να δεχόμαστε και τους άλλους με αυτά.