Βγες στη γειτονιά πομπέψου κι' έμπα σπίτι σου πορέψου.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

Βγες στη γειτονιά πομπέψου κι' έμπα σπίτι σου πορέψου.

δηλαδή:
Αυτά που κάνεις έξω, μην τα δημοσιοποιείς, για να μην εκτίθεσαι.