Βαστάει στην πείνα σαν την ξεροχελώνα.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΠΕΙΝΑ

Βαστάει στην πείνα σαν την ξεροχελώνα.

σημαίνει πως:
Αντέχει την πείνα. (ΘΕωρείται πως η χελώνα αντέχει χωρίς φαγητό για μεγάλα διαστήματα)