Βαστά το κεφάλι του αποκάτω από την μασκάλη του 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Βαστά το κεφάλι του αποκάτω από την μασκάλη του 

λέγεται:
Για κάποιον που ριψοκινδυνεύει, που διατρέχει κίνδυνο εξαιτίας των πράξεων του.