Βάστα την καπότα σου, θέλει ας βρέξει θέλει ας χιονίσει. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΑ


ΠΡΟΝΟΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βάστα την καπότα σου, θέλει ας βρέξει θέλει ας χιονίσει. 

σημαίνει πως :
Κάποιος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο.
εξήγηση
καπότα ονομαζόταν η χονδρή κάπα με κουκούλα που φορούσαν οι χωρικοί.