Βάλε στην αστρακιά φλουριά, να κάνεις τους αγγέλους κλέφτες 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ

Βάλε στην αστρακιά φλουριά, να κάνεις τους αγγέλους κλέφτες 

εννοεί πως:
Αφήνοντας αφύλαχτα χρήματα βάζει σε πειρασμό ακόμη και τίμιους ανθρώπους.