Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα .

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα .

σημαίνει :
Σε προκαλώ να αποδείξεις αυτό που υποστηρίζεις.