Ιδές να μη σε δουν που κουτσαίνεις. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑ

Ιδές να μη σε δουν που κουτσαίνεις. 

σημαίνει :
Προσπάθησε να κρύβεις τις αδυναμίες σου.