Ιατρέ γειατρέψου να σε ιδώ, να μάθω, να σε κράζω. 

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Ιατρέ γειατρέψου να σε ιδώ, να μάθω, να σε κράζω. 

σημαίνει πως :
Χρειάζονται πρώτα αποδείξεις για να σε εμπιστευτώ.