Ίσα υφάδι, ίσα στημόνι.

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Ίσα υφάδι, ίσα στημόνι.

λέγεται:
Όταν υπάρχει ισοπαλία, όταν δύο πράγματα δεν διαφέρουν.
ομοίως:
Ίσα γιαλός ίσα θάλασσα.